{{filterHeaderText(selectedPickupStoreHeader)}}

{{filterHeaderText(defaultStore.storeName)}}

เลือกสาขา

เปลี่ยน

เลือกสาขา

คุณได้รับส่วนลด SOP ในเดือนนี้

จัดการสินค้า SOP

คุณมี SOP ที่ยังไม่ได้ซื้อ

จัดการสินค้า SOP

ผลการค้นหา
{{product.displayName}} {{product.name}}
{{product.bundleABOPriceRange}}
{{product.variantABOPriceRange}}
{{product.aboPriceValue | formatPrice}}
brand-V2-BrandsCol1NutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQMO8
brand-V2-BrandsColByNutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQPRC
brand-V2-BrandsCol1ArtistryNavNode
brand-navnode_000ZQRAW
brand-V2-BrandsCol1AtomosphereNavNode
brand-V2-BrandsCol1EspringNavNode
brand-V2-BrandsCol1GllisterNavNode
brand-V2-BrandsCol1GHNavNode
brand-V2-BrandsCol1SatiniqueNavNode
brand-navnode_000ZQNG0
brand-V2-BrandsCol1XSEnergyNavNode
brand-V2-BrandsCol1AmwayHomeNavNode
brand-V2-BrandsCol1NutriplantNavNode
สมัครเป็นครอบครัวแอมเวย์วันนี้
พร้อมรับส่วนลดและโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย
ประหยัดกว่า ซื้อสินค้าราคาสมาชิก
และสนุกกับการสะสมคะแนน A Point
รับเงินคืนสูงสุด 21% จากยอดสั่งซื้อทุกเดือน
พร้อมสิทธิพิเศษ เฉพาะนักธุรกิจเท่านั้น
กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการสมัคร

คําอภิธานศัพท์

 • ข้อมูลสายการสปอนเซอร์
  รวมข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้างทั้งหมด หรือบางส่วนของนักธุรกิจแอมเวย์ในสายการสปอนเซอร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขนักธุรกิจแอมเวย์ และข้อมูลยืนยันทางธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวย์อื่นๆ ข้อมูลการติดต่อส่วนตัวของนักธุรกิจแอมเวย์ ข้อมูลการปฏิบัติงานทางธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวย์ และข้อมูลอื่นทั้งหมดที่สร้างขึ้น หรือได้รับข้อมูลเหล่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบปัจจุบันหรืออนาคต
 • ชุดคู่มือนักธุรกิจแอมเวย์
  ชุดเอกสารสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ส่งเสริมการขายและวัสดุอื่นๆ ซึ่งนักธุรกิจแอมเวย์ต้องมีไว้ครอบครองเมื่อแอมเวย์ตอบรับใบสมัครและสัญญานักธุรกิจแอมเวย์ของเขา
 • ธุรกิจแอมเวย์
  ธุรกิจตามเลขทะเบียนผู้จำหน่ายแอมเวย์ (เอดีเอ) (และยังถูกเรียกว่า “หมายเลขนักธุรกิจแอมเวย์”) และตามใบสมัครแอมเวย์/สัญญานักธุรกิจแอมเวย์
 • นโยบายธุรกิจของแอมเวย์
  ระเบียบและนโยบายต่างๆ ตามที่กำหนดในเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของแอมเวย์ รวมถึงระเบียบปฏิบัตินโยบายสนับสนุน/กิจกรรมทางธุรกิจ นโยบายไม่อดทนต่อการกระทำผิด และนโยบายอื่นๆ อีกมากมาย และแถลงการณ์ซึ่งออกโดยแอมเวย์เป็นครั้งคราว ซึ่งถูกรวมอ้างอิงใน (1) สัญญานักธุรกิจแอมเวย์ (2) ชุดคู่มือนักธุรกิจแอมเวย์ และ (3) เอกสารสิ่งพิมพ์หรือการสื่อสารอื่นๆ อย่างเป็นทางการของแอมเวย์
 • นักธุรกิจแอมเวย์ (นธอ.)
  คู่สัญญาอิสระซึ่งใบสมัครแอมเวย์หรือสัญญานักธุรกิจแอมเวย์ของเขาได้รับการตอบรับโดยแอมเวย์แล้ว คู่สัญญาดังกล่าวไม่ถือเป็นพนักงาน ผู้แทนทางการค้า ตัวแทนหรือนายหน้าของแอมเวย์ คู่สัญญาได้ซื้อและขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์และให้บริการต่างๆ ภายใต้ชื่อและความรับผิดของคู่สัญญาเอง นักธุรกิจแอมเวย์บางคนอาจถูกอ้างถึงโดยตำแหน่ง เช่น แพลตินัม มรกต เพชร ฯลฯ ตามคุณสมบัติที่มอบให้โดยแอมเวย์ตามข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจแอมเวย์และเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการอื่นๆ ของแอมเวย์
 • นักธุรกิจแอมเวย์ที่ปฎิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ
  เพื่อประโยชน์ในการตีความ และการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติเท่านั้น คำว่า “นักธุรกิจแอมเวย์ที่ปฎิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ” ให้หมายถึงนักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับอนุญาตจากแอมเวย์ในขณะนี้ให้เป็นนักธุรกิจแอมเวย์และเป็นผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามลายลักษณ์อักษร และเจตนารมณ์ของระเบียบปฏิบัติและนโยบายธุรกิจของแอมเวย์สำหรับแต่ละตลาดซึ่งนักธุรกิจนั้นมีตัวตนอยู่ และไม่ได้กระทำการใดอันก่อให้เกิดผลเสียแก่ชื่อเสียงของแอมเวย์ สาขาธุรกิจของแอมเวย์และนักธุรกิจของแอมเวย์ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนหรือขัดขวางกิจกรรมของนักธุรกิจแอมเวย์คนอื่นซึ่งเป็นอันตรายต่อลักษณะการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสาขาธุรกิจของแอมเวย์ หรือมิฉะนั้นขัดต่อหลักเกณฑ์อื่นๆ ซึ่งกำหนดไว้ ณ ที่นี้ และไม่มีส่วนในการกระทำอันละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ และเป็นผู้ซึ่งการกระทำของเขาไม่ได้ก่อให้เกิดข้อพิพาททางวัฒนธรรมเมื่อพิจารณาตามสภาพตลาด
 • แผนธุรกิจแอมเวย์ (แผน)
  ระบบซึ่งใช้ในการคำนวณส่วนลดและเกียรติรางวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์ตามยอดขายผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุในคู่มือการดำเนินธุรกิจแอมเวย์และเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการอื่นๆ ของแอมเวย์
 • ผลิตภัณฑ์แอมเวย์
  สินค้าและบริการทั้งหมด รวมถึงเอกสารสิ่งพิมพ์และวัสดุที่ใช้ในการสนับสนุนหรือเสริมอื่นๆ ซึ่งจัดให้นักธุรกิจแอมเวย์ โดยแอมเวย์ (ประเทศไทย)
 • ผู้มุ่งหวัง
  บุคคลที่สามารถเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ หรือลูกค้าได้
 • แพลตินัม
  นักธุรกิจแอมเวย์ที่ประสบความสำเร็จในกิจกรรมทางธุรกิจในระดับหนึ่งตามที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจแอมเวย์
 • ระเบียบปฏิบัติ (ระเบียบ” หรือ “อาร์โอซี)
  กำหนดและก่อตั้ง (1) หลักการเฉพาะซึ่งต้องปฏิบัติ ในการพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งธุรกิจแอมเวย์ (2) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ของนักธุรกิจแอมเวย์
 • สถานภาพการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์
  สถานภาพการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์เป็นอีกวิธีหนึ่งในการอธิบายธุรกิจแอมเวย์ที่กำหนดโดยหมายเลขนักธุรกิจแอมเวย์ และอาจถูกแสดงโดยบุคคลหรือโดยสามีและภรรยา
 • สปอนเซอร์

  หนึ่งในความสัมพันธ์ 3 อย่างดังต่อไปนี้
  • “สปอนเซอร์ส่วนตัว” หมายถึง นักธุรกิจแอมเวย์แนะนำและให้การสปอนเซอร์แก่ผู้มุ่งหวังให้เข้าร่วมธุรกิจแอมเวย์
  • “สปอนเซอร์สากล” หมายถึง นักธุรกิจแอมเวย์ที่แนะนำผู้มุ่งหวังจากอีกประเทศหนึ่งให้เข้าร่วมโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์ และเขาจะกลายเป็น “ผู้สปอนเซอร์สากล” ต่อเมื่อผู้มุ่งหวังดังกล่าวสมัครเข้าร่วมและได้รับการสปอนเซอร์รับรองจากนักธุรกิจแอมเวย์ อีกคนหนึ่งในตลาดนั้น
  • “สปอนเซอร์รับรอง” หมายถึง นักธุรกิจแอมเวย์ในสาขาธุรกิจแอมเวย์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ฝึกอบรมและสนับสนุนนักธุรกิจ

 • สมาชิก
  ผู้บริโภคสินค้าแอมเวย์ โดยซื้อในราคานักธุรกิจแอมเวย์ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายสินค้าหรือให้การสปอนเซอร์แก่บุคคลอื่น
 • ส่วนลด
  ระบบซึ่งใช้ในการคำนวณส่วนลดและเกียรติรางวัลแก่นักธุรกิจแอมเวย์ ตามยอดขายผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุในคู่มือการดำเนินธุรกิจแอมเวย์และเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการอื่นๆ ของแอมเวย์
 • สัญญานักธุรกิจแอมเวย์
  ใบสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์และเอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขแห่งสัญญาระหว่างนักธุรกิจแอมเวย์และแอมเวย์
 • สายการสปอนเซอร์
  โครงสร้างทางองค์กรของนักธุรกิจแอมเวย์ ซึ่งเกิดขึ้นตามสัญญาซึ่งนักธุรกิจแอมเวย์แต่ละคนมีกับแอมเวย์
 • สายงาน
  นักธุรกิจแอมเวย์ และนักธุรกิจแอมเวย์ดาวน์ไลน์ทั้งหมดของนักธุรกิจแอมเวย์นั้น
 • แอมเวย์
  บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • โอกาสทางธุรกิจแอมเวย์
  ผลิตภัณฑ์ การตลาด การสนับสนุน และระบบการจ่ายผลตอบแทนซึ่งจัดให้โดยแอมเวย์
 • อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ
  ในการตีความ “อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ” ให้ตีความอย่างกว้าง และรวมถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น วัสดุพิมพ์ เสียงและวิดีโอ และการผลิตมัลติมีเดีย ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบการประกาศเกียรติคุณและการให้รางวัลซึ่งไม่ได้เป็นของแอมเวย์ การประชุมและกิจกรรมอื่นๆ และวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งใช้ในการให้ข้อมูลหรือสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการของแอมเวย์ รวมถึงคูปอง บัตรกำนัล ตั๋ว หรือโปรแกรมการสั่งซื้อสินค้าต่อเนื่องที่ระบุไว้ข้างต้น ถ้าคำว่า “อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ” ถูกใช้โดยไม่มีคำขึ้นต้นว่า “ผลิตหรือจัดทำขึ้นโดยแอมเวย์” ให้คำดังกล่าวหมายถึง อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจที่ไม่ได้ผลิตหรือจัดทำขึ้นโดยแอมเวย์ เท่านั้น
 • อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจที่ผลิตหรือจัดทำขึ้นโดยแอมเวย์ (อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจของแอมเวย์)
  อุปกรณ์ส่งเสริมที่ผลิตหรือจัดทำขึ้นโดยแอมเวย์หรือในนามแอมเวย์
คัดลอกลิงก์สำเร็จ !